Ekonomiska förhållanden vid födseln påverkar hälsan på äldre dagar

Ekonomiska omständigheter i tidig barndom har betydelse för hur man påverkas av allvarliga händelser senare i livet. Det visar en ny IFAU-rapport gjord på holländska data.

Publicerades: 21 september 2010

Författare: Gerard J. van den Berg, Och Dorly J.H. Deeg, Och Maarten Lindeboom, Och France Portrait, Och

Födda i lågkonjunktur drabbas värre av en stroke

Individer som får en stroke vid hög ålder får en större försämring av de kognitiva förmågorna om de är födda under en lågkonjunktur, jämfört med dem som är födda under en högkonjunktur. Det tyder på att uppväxt-betingelserna är viktiga genom hela livet och kan exempelvis påverka förmågan till återhämtning många år senare. Detta stämmer överens med annan forskning på området, exempelvis att storleken vid födseln påverkar risken för olika sjukdomar som vuxen. Utifrån studien går det dock inte att avgöra om en stroke är särskilt allvarlig för dem som är födda under knappa förhållanden, eller om återhämtningsförmågan är bättre hos dem som föddes under mer gynnsamma förhållanden.
 
Gruppen som föddes under en lågkonjunktur verkar även i högre grad tappa kognitiva förmågor när de drabbas av så allvarliga sjukdomar eller skador som kräver operation, eller en nära familjemedlems dödsfall. Det nutida finansiella läget verkar däremot inte spela någon roll för den kognitiva förmågan.

– Detta är viktig grundforskning eftersom vi vill kunna identifiera individer som riskerar att drabbas av försämrade kognitiva funktioner. Det kan t.ex. hänga samman med hur lätt eller svårt det är för individen att klara sig själv, och påverkar inte bara individen utan även familjen och samhället säger Gerard J. van den Berg vid universitetet i Mannheim, en av författarna bakom studien

Följer individer över många år 

Rapportförfattarna följer över 2 500 individer födda 1908–37 i Nederländerna. Vid upp till fem tillfällen 1992–2006 undersöks gruppens kognitiva funktioner så som uppfattning av tid och rum, uppmärksamhet, räkning, språkligt minne och visuell förståelse.

Kontakt

Professor Gerard van den Berg, e-post gjvdberg@xs4all.nl

Forskningsområden