Forskarmeddelande

 • Inferens med bootstraps-estimatorer

  Metodutveckling är en viktig del i arbetet med att utvärdera arbetsmarknadspolitiken. I en ny IFAU-rapport arbetar rapportförfattarna med inferens och bootstraps-estimatorer.

 • Ekonomiska förhållanden vid födseln påverkar hälsan på äldre dagar

  Ekonomiska omständigheter i tidig barndom har betydelse för hur man påverkas av allvarliga händelser senare i livet. Det visar en ny IFAU-rapport gjord på holländska data.

 • Högproduktiva arbetare matchas med högproduktiva företag

  I ett nytt working paper från IFAU undersöks förekomsten av sorterande matchning på den portugisiska arbetsmarknaden.

 • Den kulturella bakgrundens betydelse för test av kognitiva förmågor

  I en ny rapport från IFAU finner två pedagoger att test av personers kognitiva förmågor är beroende av kulturell bakgrund. Rapporten bidrar till bättre kunskap om de arbetspsykologiska metodernas effektivitet och kan i förlängningen öka olika etniska gruppers möjligheter att bli rättvist bedömda inför t ex en arbetsmarknadsutbildning.

 • Informationsmetoden i teori och praktik

  I ett working paper från IFAU beskrivs informationsmetoden, där annonsering av utökad kontroll används för att skatta överutnyttjande.

 • Avkastningen på utbildning kan vara högre än vad man tidigare trott

  En metodrapport från IFAU analyserar skattningar av avkastningen på utbildning. En slutsats är att användning av uppgifter om familjebakgrund för att mäta begåvning inte förbättrar skattningarna. Om det finns mätfel i data om individernas utbildning kan uppgifter om familjebakgrund medföra att avkastningen underskattas.

 • Att födas i en lågkonjunktur ökar risken att dö i hjärtkärlsjukdom

  En ny IFAU-rapport visar att den relativa risken att dö i en hjärtkärlsjukdom är 12 procent högre för individer som föddes i en recession. Denna effekt motsvarar en minskning av den förväntade livslängden med 11 månader för individer som har uppnått 40 års ålder.

 • Hur bestående är programeffekten?

  En ny IFAU-rapport presenterar en metod för att skatta hur varaktiga effekterna av ett program är. För att genomföra en sådan analys krävs att man har en metod för att skilja den ”sanna” programeffekten från den variation som har att göra med att programeffekterna varierar över individer.