Högproduktiva arbetare matchas med högproduktiva företag

I ett nytt working paper från IFAU undersöks förekomsten av sorterande matchning på den portugisiska arbetsmarknaden.

Publicerades: 21 juni 2010

Författare: Rute Mendes, Och Gerard J. van den Berg, Och Maarten Lindeboom, Och

På arbetsmarknader med heterogenitet bland såväl företag som anställda kan matchningen vara sorterande, så att exempelvis högproduktiva företag anställer högproduktiva medarbetare. I rapporten undersöker författarna detta förhållande med hjälp av longitudinella data som innehåller information om såväl företag som deras anställda under perioden 1986 till 2000.

Positivt sorterande matchning

Resultaten tyder på att den portugisiska arbetsmarknaden kännetecknas av positivt sorterande matchning, så att högproduktiva medarbetare selekteras in i högproduktiva företag.

Resultaten beror inte på olikheter i sökfriktioner

Denna selektion tycks uppkomma som ett resultat av att högproduktiva företag (personer) inte vill matchas med lågproduktiva personer (företag) snarare än att vi har en situation där alla personer är lika attraktiva för alla företag men där högkvalificerade personer har lägre sökkostnader och därför lättare identifierar högproduktiva företag.

Analysmetod

I analysen identifieras en företagsspecifik produktivitetsfaktor för varje företag. Denna produktivitetsfaktor relateras sedan till fördelningen av kvalifikationer hos företagets anställda. För att analysera om olikheter i sökfriktioner för olika grupper av anställda kan förklara den positivt sorterande matchningen konstrueras ett index för sökfriktioner för olika grupper av anställda som relateras till den faktiska matchningen i företagen.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Anders Forslund på telefon: 018-471 70 76 eller via e-post: anders.forslund@ifau.uu.se