Arbetsmarknadspolitisk översikt 2005

Publicerades: 23 juni 2010

Författare: Kristina Sibbmark, Och

IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2005” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Här beskrivs:

  • arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppdrag och mål
  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • den offentliga arbetsförmedlingens organisation och service
  • villkor och ersättningar för samt viktigare förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen.

I bilagorna återfinns även en sammanställning av Arbetsmarknadsstyrelsens sökandekategorier med översättningar av namn till engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2005 samt använda medel uppdelat på respektive program.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Kristina Sibbmark, tel: 018-471 70 92, e-post:
kristina.sibbmark@ifau.uu.se