Arbetsmarknadspolitisk översikt 2007

IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2007” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Publicerades: 10 juni 2010

Författare: Kristina Sibbmark, Och

I rapporten beskrivs:

  • arbetsmarknadsmyndigheternas organisation, uppdrag och mål
  • arbetsmarknadspolitikens huvudsakliga uppgifter och mål
  • den offentliga arbetsförmedlingens organisation och service
  • reglerna kring arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen och stöden samt de viktiga förändringar som skett under året.

I bilagorna finns även en sammanställning av Arbetsmarknadsstyrelsens sökandekategorier med översättningar av namn till engelska, antalet öppet arbetslösa och i program under 2007 samt använda medel uppdelat på respektive program.

Rapport 2008:21 är skriven av Kristina Sibbmark, IFAU.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Kristina Sibbmark på telefon 018-471 70 92, e-post: kristina.sibbmark@ifau.uu.se