Deltidsföretagandet växer och är en vanlig väg från anställning till företagande

De flesta svenska företagare kombinerar lönearbete och företagande. Detta deltidsföretagande har blivit allt vanligare över tiden. En ny rapport från IFAU visar även att det är den vanligaste vägen mellan anställning och heltidsföretagande.

Publicerades: 10 juni 2010

Författare: Frédéric Delmar, Och Tim Folta, Och Karl Wennberg, Och

Majoriteten av Sveriges företagare kombinerar lönearbete med företagande, gruppen har ökat med 16 procent under perioden 1990–2001. Andelen av inkomsten som kommer från företagandet har under samma tid ökat.

Deltidsföretagande kontra heltidsföretagande

Kvinnliga egna företagare kombinerar olika inkomstkällor oftare än män. Kombinationen av lönearbete och företagande är också vanligare på landsbygden än i storstäder, bland dem som varit arbetslösa och bland personer med eftergymnasial utbildning. Inom kunskapsintensiva branscher kombinerar 5,7 procent av arbetskraften lönearbete och eget företag jämfört med 2,4 procent som är företagare på heltid.

Strömmarna till heltidsföretagande

Rapporten visar att människor går mellan lönearbete, företagande och en kombination av båda. Strömmarna till nyföretagande går ofta via en kombination av företagande och lönearbete, vilket visas av att två tredjedelar av samtliga heltidsföretagare tidigare har kombinerat lönearbete och företagande.

Datamaterial

Rapporten undersöker 3,3 miljoner svenskar som arbetade i kunskapsintensiva branscher mellan 1990 och 2001. Det motsvarar ungefär 70 procent av arbetsmarknaden. Personer inom exempelvis jordbruk, diversehandel och tung industri finns inte med.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Karl Wennberg på telefon 0705-10 53 66 eller via e-post karl.wennberg@hhs.se