Nystartsjobb når fler än tidigare subventioner

Var fjärde nystartsjobbare skulle inte ha fått del av stödet om enbart arbetslöshet kvalificerat. Nystartsjobb har alltså gjort att även sjukskrivna, socialbidragstagare och nyanlända invandrare har kunnat få en subventionerad anställning. Detta visar en undersökning från IFAU.

Publicerades: 10 juni 2010
Författare: Daniela Lundin, Och Linus Liljeberg, Och

Deltagarna ska ha varit borta från arbetslivet minst ett år

Nystartsjobb infördes första januari 2007 och innebär att arbetsgivare som anställer en person som har fyllt 20 år och som varit borta från arbetslivet på heltid i minst ett år inte behöver betala arbetsgivaravgift (32,42 %). Subventionen utgår under lika lång tid som den anställde varit borta från arbetslivet, t.ex. arbetslös, sjukskriven eller socialbidragstagare. Särskilda regler gäller för vissa grupper.

Nystartsjobben når en bredare grupp

Nystartsjobben riktar sig till en bredare målgrupp än tidigare former av subventionerade anställningar. Bland dem som fått en anställning med nystartsjobb skulle 25 procent inte ha subventionerats om man enbart hade kunnat kvalificera sig genom öppen arbetslöshet eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

I mars 2008 hade ungefär 14 500 personer nystartsjobb. Omfattningen drygt ett år efter starten liknar den för allmänt anställningsstöd vid motsvarande tidpunkt. Fler nystartsjobbare är födda utanför Norden, har ett arbetshandikapp och är lågutbildade i jämförelse med deltagare i allmänt anställningsstöd.

Betydande undanträngning enligt förmedlarna

Det varierar hur aktivt förmedlarna arbetat med och marknadsfört nystartsjobb, visar en enkät till arbetsförmedlingarna. Förmedlarna bedömer att undanträngningen av reguljära arbeten är betydande. Cirka sex av tio anställningar hade tillkommit ändå och i vart tredje fall skulle samma person ha anställts även utan subvention. Undanträngningen är dock på samma nivå som för allmänt anställningsstöd. Arbetsförmedlingen fastställer om en person är kvalificerad för nystartsjobb och hur länge en anställning kan subventioneras. I jämförelse med anställningsstöden anser förmedlarna att reglerna för nystartsjobben varit svårare att tolka och att viss information saknats.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.