Sjukas löneökning påverkades inte av att arbetsgivarna betalade mer av sjukfrånvaron

Personer som ofta är sjuka har inte fått sämre lön än sina friskare kollegor till följd av att arbetsgivarna betalar mer för sjukfrånvaron. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 01 juni 2010

Författare: Johan Vikström, Och

Löneutvecklingen påverkades inte

Arbetsgivarna betalar sedan 1992 sjuklön till sina anställda under de första två veckorna. Sjukfrånvaro ger arbetsgivarna ökade kostnader. Arbetsgivarna skulle då kunna lägga en del av de ökade kostnaderna på de anställda, t.ex. genom att de som ofta är sjuka får lägre löneökningar. Rapporten finner inget stöd för detta resonemang. Att arbetsgivarna betalar en del av lönen vid sjukskrivning leder inte till att de med dålig hälsa får sämre löneökning.

Möjliga förklaringar till resultaten

Det finns flera tänkbara förklaringar till att rapporten inte finner att arbetsgivaransvaret spelar roll för lönerna. En förklaring är att lönerna sätts i kollektiva förhandlingar. Därmed blir det svårt för arbetsgivare att påverka enskilda individers löneutveckling. I en sådan situation kan arbetsgivare istället undvika att anställa individer med dålig hälsa. En annan förklaring är att den ökade sjuklönekostnaden är en förhållandevis liten kostnad i sammanhanget. Även utan ett arbetsgivaransvar har företagen t.ex. vikariekostnader vid sjukdom. Om sådana kostnader är höga förändrar inte arbetsgivaransvaret incitamenten i någon större utsträckning.

Utvärdering av reformen

Rapporten undersöker hur arbetsgivaransvaret påverkade lönerna genom att studera löneökningarna 1988 till 1994. I rapporten jämförs löneökningarna före och efter reformen för personer med olika längd på tidigare sjukfrånvaro.

Kontakt

Om du vill veta mer, kontakta Johan, tel. 018-471 60 55, e-post: johan.vikstrom @ifau.uu.se.