Starkt samband mellan arbetslöshet direkt efter högskoleexamen och de framtida inkomsterna

Studenter som blir arbetslösa direkt efter examen från högskolan är även fem år senare mer arbetslösa och har sämre arbetsinkomster än dem som började arbeta direkt. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 31 maj 2010

Författare: Marie Gartell, Och

30 procent lägre arbetsinkomst

Högskolestudenter som blir arbetslösa efter examen har i genomsnitt 30 procent lägre årlig arbetsinkomst fem år efter examen, jämfört med dem som började arbeta direkt. Det finns ett samband både mellan de framtida möjligheterna att få ett arbete, antalet arbetade timmar och inkomsten. Inkomstförlusten är störst för dem som är arbetslösa på heltid och ökar ju längre arbetslösheten varar.

Tänkbara förklaringar

Det finns flera tänkbara förklaringar till att arbetslösheten direkt efter examen spelar roll:

  1. Det kan vara så att de arbetslösa studenterna är mindre ambitiösa och motiverade, vilket både påverkar deras risk att bli arbetslösa och de framtida arbetsinkomsterna.
  2. De arbetslösa studenterna förlorar delar av sina kunskaper under arbetslösheten, samtidigt som de inte får värdefull arbetslivserfarenhet.
  3. Arbetsgivare är mindre benägna att anställa dem som varit arbetslösa och använder det som ett sorteringsinstrument vid anställning.

Resultaten påverkas inte av att man håller individernas gymnasiebetyg konstant. Om elevernas ambitions- och motivationsgrad fångas av gymnasiebetyg är således inte den första typen av förklaring viktig.

Alla examinerade vid Stockholms och Uppsala universitet

Rapporten studerar alla examinerade från Stockholms och Uppsala universitet 1991–1999, cirka 36 500 individer.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Marie på tel: 08-402 12 17 eller marie.gartell@framtidsstudier.se