Automatisering kan leda till att avkastningen på förmågor förändras i olika yrken

När maskiner tar över arbetsuppgifter som dittills utförts av människor kan värdet av arbetstagares olika förmågor förändras. Ett nytt Working paper från IFAU presenterar en ekonomisk modell som undersöker hur automatisering påverkar fördelningen av förmågor i olika yrken.

Publicerades: 24 januari 2023

Författare: Sofia Hernnäs, Och

Modellen tar hänsyn till att arbetare har flera olika förmågor

När ett yrke automatiseras tar maskiner över arbetsuppgifter som människor utförde tidigare. Arbetstagare lämnar yrket och börjar arbeta i andra yrken där deras kompetens efterfrågas. Med sig tar de sina förmågor – sina kognitiva och sociala färdigheter. Den här omflyttningen gör att mixen av förmågor hos dem som jobbar i olika yrken förändras. Förändringen påverkar vad arbetsgivarna är villiga att betala för förmågorna, och därmed lönen.

Rapportförfattaren presenterar en modell som förklarar mekanismen bakom denna personalomflyttning och klarlägger vilka förmågor de som byter yrke har. Den framtagna modellen kan användas för att undersöka om automatisering kan förklara en del av löneskillnaderna mellan olika yrken och hur sammansättningen av förmågor i olika yrken förändrats.

–Ekonomiska teorier om hur automatisering påverkar arbetskraften har tidigare inte tagit tillräcklig hänsyn till att arbetstagare har flera olika förmågor. Det gör jag i min modell. Det gör det lättare att förstå hur det kan komma sig att förmågor betalar sig olika mycket i olika yrken, och att automatisering kan påverka vilken avkastning du får på dina förmågor, säger Sofia Hernnäs som skrivit Working papret som en del av sitt avhandlingsarbete vid Uppsala universitet.

Generalisterna byter oftare än specialisterna

Modellen visar att det är generalisterna – de som har en liknande mängd förmågor i flera dimensioner – som byter yrke vid automatisering. Specialisterna – som har höga förmågor i vissa dimensioner men inte i andra – stannar kvar i yrket i högre utsträckning.

–Det kanske inte är så konstigt, säger Sofia Hernnäs. Generalisterna är ungefär lika duktiga på flera olika yrken, och de är därför rörligare än specialisterna. De senare är mer bundna till de yrken där deras specialiteter värderas högt.

Omflyttningen leder till förändrade löner. När generalisterna byter jobb tjänar de mer än vad de specialister som stannar i de automatiserade yrkena gör. Den förmåga som (tidigare) värderades högt i det nu automatiserade yrket minskar i värde, medan den förmåga som värderas högt i det icke-automatiserade yrket istället ökar i värde.

–Därmed inte sagt att det går bättre på arbetsmarknaden för generalisterna i allmänhet. De som tjänar allra mest på automatisering är till exempel de specialister som är specialiserade i yrken som inte automatiseras, påpekar Sofia Hernnäs.

Kontakt

IFAU Working paper 2023:2 är skrivet av Sofia Hernnäs vid nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet. För mer information kontakta Sofia på sofia.hernnas@ibf.uu.se