Den sociala rörligheten påverkades relativt lite av förändrad familjebildning

Familjebildningen i Sverige har förändrats, men konsekvenserna för den sociala rörligheten har varit begränsade. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 11 september 2019

Äktenskapssorteringen har minskat

Det är vanligt att vi bildar familj med någon som påminner om oss själva. Den andre har ofta liknande familjebakgrund, utbildning och inkomst.

Rapportförfattaren finner att mönstret har luckrats upp något över tiden. De som föddes 1965 fick oftare barn med någon som hade en annan social bakgrund, jämfört med de som föddes 1945. Den så kallade äktenskapssorteringen minskade.

Minskningen har liten betydelse för den sociala rörligheten 

Att man oftare fick barn med någon med en annan utbildningsnivå eller inkomst skulle kunna leda till en större social rörlighet.  

–Om du får barn med någon som är väldigt lik dig själv bevaras din familjs inkomstposition i förhållande till dina föräldrars. Om du istället får barn med någon som är väldigt olik dig bildas en ny typ av familj. Då olika inkomstnivåer blandas borde den sociala rörligheten öka, säger rapportförfattaren Helena Holmlund.

–Jag finner dock att den minskade sorteringen lett till en relativt liten förändring i den sociala rörligheten mellan föräldrar och barn. Det tycks som att förändringarna i familjesammansättning måste vara väldigt stora för att alls påverka barns inkomst relativt föräldrarnas, avslutar hon.

Data och metod

Studien använder registerdata och beräknar samband i inkomstmöjligheter mellan makar (äktenskapssortering) och mellan föräldrar och barn (social rörlighet) bland de födda 1945–1965. Rapportförfattaren tar särskild hänsyn till att utbildningsnivån i befolkningen ökat, liksom kvinnors förvärvsdeltagande och inkomster.

Kontakt

IFAU-rapport 2019:22 "Lika barn leka bäst? Äktenskapssortering och dess konsekvenser för intergenerationell rörlighet" är skriven av Helena Holmlund, IFAU. Den är en sammanfattning av Working paper 2019:21. För mer information kontakta Helena via e-post helena.holmlund@ifau.uu.se

Forskningsområden