Erfarenhet på jobbet har betydelse för produktivitet och beslutsfattande

Övning leder till färdighet även i högkvalificerade yrken. I ett nytt working paper från IFAU studeras hjärtläkares arbete med så kallade ballongvidgningar.

 

Publicerades: 28 februari 2022

Författare: Stefan James, Och Bo Lagerqvist, Och Petter Lundborg, Och Johan Vikström, Och

Inlärning påverkar skicklighet och beslutsfattande

Rapportförfattarna studerar hjärtläkare som utförde så kallade ballongvidgningar i samband med hjärtattacker under 2004–2013. En erfaren läkare som gjort många ballongvidgningar utför ingreppen mer tekniskt skickligt och gör färre misstag än en läkare som är tidigt i sin karriär. Erfarenhet leder också till att läkarna fattar bättre beslut under ballongvidgningen.

–Hjärtläkare som gjort ett ingrepp flera gånger har erfarenheter och kunskaper som gör att de blir skickligare och gör färre misstag. Det talar för att ”learning by doing” verkligen är ett viktigt sätt att bygga upp kunskap även i högkvalificerade yrken, säger Johan Vikström som är en av rapportförfattarna.

Inlärningen kan ta tid

I högkvalificerade yrken kan inlärningen ta flera år, eftersom arbetsuppgifterna ofta kräver komplexa färdigheter. Läkarna i studien utvecklar och förfinar sina kunskaper och sitt beslutsfattande i upp till 7–8 år efter att de genomfört sin första ballongutvidgning, vilket motsvarar cirka 1 000 ballongvidgningar.

Omgivningen påverkar inlärningsprocessen

Omgivningen och stödet från kollegorna har stor betydelse för inlärningen. Läkare som arbetar tillsammans med en erfaren kollega utvecklar såväl sin skicklighet som sitt beslutsfattande snabbare.

Metod och data

Forskarna använder sig av en ny metod där de studerar ballongvidgningar som sker under jourtid då jourläkaren behandlar alla patienter som kommer in, vilket bryter den systematiska tilldelningen som sker under dagtid där mer erfarna läkare ofta tar hand om svårare patientfall. Totalt ingår 16 419 individer i studien.

 

Kontakt

IFAU Working paper 2022:3 ”Learning-by-doing and productivity growth among high-skilled workers: Evidence from the treatment of heart attacks” är skriven av och Johan Vikström, IFAU och Uppsala universitet, Petter Lundborg, Lunds universitet samt Stefan James och Bo Lagerqvist vid Uppsala Clinical Research Center (Uppsala universitet och Region Uppsala). För mer information kontakta Johan på johan.vikstrom@ifau.uu.se eller 072-3251029.