Lägre egenavgifter ledde till högre inkomster men inte ökat företagande

Unga företagare betalar sedan 2007 en lägre egenavgift. Sänkningen ledde inte till ökat företagande, men däremot till att de unga fick högre inkomster. Det visar en ny rapport från IFAU skriven av Johan Egebark.

Publicerades: 08 mars 2016

Författare: Johan Egebark, Och

År 2007–2009 sänktes arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år i två steg. Samtidigt blev det billigare att driva eget företag då egenavgiften för unga under 26 år sänktes. Rapportförfattaren jämför inkomster och företagande hos 21–25 åringar som omfattas av skattesänkningen (behandlingsgruppen) med unga som är något äldre och inte berörs (kontrollgruppen). Han finner att de lägre skatterna inte ledde till ökat företagande.

– Att starta eget brukar ses som ett recept på minskad ungdomsarbetslöshet, men mina resultat visar att det kan vara svårt att på det här sättet påverka ungas beslut att driva eget företag, säger Johan Egebark.

Högre inkomster för egenföretagare

Den lägre egenavgiften hade tydliga effekter på inkomsterna för de unga företagare som omfattades av skattesänkningarna. Inkomster från företagande ökade med omkring 15 procent. Samtidigt minskade inkomsterna från lönearbete något.

– Skattesänkningarna tycks ha lett till att unga egenföretagare ändrade sitt beteende och lade mer tid på sina företag och mindre tid på lönearbete. Inkomsterna från egenföretagande ökade väsentligt och de unga fick de facto mer i plånboken, fortsätter Johan Egebark.

Bakgrund, data och metod

IFAU-rapport 2016:5 är skriven av Johan Egebark vid Arbetsförmedlingen, Enheten Forskning och utvärdering, och Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2016:4.

Studien baseras på registeruppgifter för samtliga individer i Sverige i åldrarna 21–28 år under 2002–2009. Rapportförfattaren jämför de individer som omfattades av den sänkta egenavgiften med något äldre individer som inte omfattades.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften och egenavgiften slopas helt från och med den 1 juni 2016.

Kontakt

För mer information kontakta Johan Egebark på johan.egebark@ifn.se eller på telefon 073-254 29 26.