Lägre pension leder inte till att pensionärer återgår i arbete

En minskning av den allmänna pensionen leder inte till att yngre pensionärer börjar arbeta igen. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar hur pensionsbromsen påverkar pensionärers arbetsutbud och hälsa.

Publicerades: 24 maj 2021

Författare: Alexander Willén, Och Julian Vedeler Johansen, Och

När skulderna i det allmänna pensionssystemet överstiger tillgångarna aktiveras bromsen i pensionssystemet. Det är en automatisk balanseringsmekanism som sänker pensionerna för att undvika ekonomiskt underskott i systemet. Bromsen slog bland annat till 2011. Effekten var att vissa individer tappade upp emot 7 procent av sin allmänna pensionsinkomst. Rapportförfattarna finner att den sänkta inkomsten inte påverkat pensionerade 65–74-åringars arbetsutbud, och att de trots detta inte återgick till lönearbete. 

– Resultaten indikerar att dessa relativt unga pensionärer inte återvänder till arbetsmarknaden även om de tappar en relativt stor del av sin inkomst, säger Alexander Willén som är en av rapportförfattarna. Det är intressant mot bakgrund av tidigare studier som visat att sänkt pension leder till att de som arbetar skjuter upp pensioneringen.

Den minskade inkomsten påverkar inte heller pensionärernas hälsa

–Tidigare studier har visat att inkomstförändringar bland äldre inte påverkar deras hälsa, men vår studie är den första som visar att det också gäller för pensionärer, säger Julian Johnsen, som är den andre rapportförfattaren.

Jämförelse av individer som ligger över och under gränsen

Studien utnyttjar trösklar i pensionssystemet som gör att individer med nästan identiska allmänna pensioner före aktiveringen av bromsen får olika stora sänkningar av pensionen. Personer med mycket stora pensioner samt med privat pensionsförsäkring utesluts ur analysen. Gifta och sammanboende utesluts då de kan förlita sig på sin partners inkomst. Urvalsbegränsningarna spelar ingen roll för resultaten. Hälsa mäts som vårdbesök samt förskrivning av receptbelagda läkemedel.

Pensionsbromsen aktiverades för första gången 2010 och under 2010–2018 betalades nästan 75 miljarder kronor i pensionsförmåner inte ut på grund av bromsen. Den genomsnittliga pensionären tappade pensionsinkomst motsvarande 4 månader av vad de skulle ha fått i pension 2010–2018.

Kontakt

IFAU-rapport 2021:10 "Leder bromsen i pensionssystemet till att pensionärer återgår i arbete?" är skriven av Julian V. Johnson och Alexander Willén, båda vid Norges handelshögskola. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2021:7. För mer information kontakta Alexander på alexander.willen@nhh.no eller +4741238490 .