Ny modell för effektutvärdering av obligatoriska aktiveringsprogram för arbetslösa med försörjningsstöd

I ett nytt working paper från IFAU presenteras och testas en teoretisk modell för att bedöma effekter av obligatoriska aktiveringsprogram för försörjningsstödsmottagare.

Publicerades: 20 oktober 2023

Författare: Rickard Ulmestig, Och Ingeborg Waernbaum, Och

Många arbetslösa med försörjningsstöd deltar i obligatoriska aktiveringsprogram. Innehållet i dessa program kan variera mellan kommuner, utförare och individer, men kan till exempel vara jobbsökande och praktik. Ibland skiljer sig det faktiska innehållet i aktiveringen från den officiella programbeskrivningen.

–Aktivering är populärt på flera håll, men det har varit svårt att veta om det verkligen är en effektiv åtgärd. Därför har vi utvecklat en teoretisk modell för att utvärdera och klassificera aktiveringen, säger Ingeborg Waernbaum som är en av forskarna bakom studien.

Modellen har en teoribakgrund från socialt arbete.

–Att vi har grunden i socialt arbete gör att vi tar med perspektiv som sociala rättigheter, individualisering av sociala problem och ojämlika maktrelationer, säger Rickard Ulmestig som också deltagit i studien.

Vad och hur det görs

Modellen har två dimensioner: vad som görs och hur det görs. Inom vad-kategorin används distinktionen fysisk eller psykologisk aktivering, och inom hur-kategorin om insatserna är individuella eller kollektiva. Genom att kombinera dessa dimensioner i en skala med olika värden (1–9) för att beskriva aktiveringens grundläggande egenskaper, skapas en beskrivande skala med 81 potentiella värden.

Denna skala möjliggör generalisering av både innehållet och genomförandet av aktiveringen och kan användas för att skapa jämförbara grupper för effektutvärdering. Det är avgörande när man vill jämföra deltagare i aktiveringsprogram med liknande personer som inte deltog.

Modellen testas på egeninsamlade data från tio kommuner och visar att det finns relativt små skillnader i effekterna mellan olika program.

–Det har inte varit vårt huvudsakliga fokus att studera utfall, utan att illustrera hur modellen kan användas på empiriska data. Här vill vi visa hur den kan bidra till en mer rättvis och noggrann utvärdering av obligatoriska aktiveringsprogram för arbetslösa, avslutar Ingeborg Waernbaum.

Kontakt

IFAU Working paper 2023:20 är skriven av Rickard Ulmestig vid institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet och Ingeborg Waernbaum vid statistiska institutionen Uppsala universitet och IFAU. För mer information kontakta Ingeborg på ingeborg.waernbaum@ifau.uu.se

Forskningsområden