Sötsaker under graviditeten kan vara bra för barnet

De barn vars mammor hade tillgång till godis under graviditeten gick längre utbildningar, vägde mindre som vuxna och åt mer sällan socker. Det visar ny IFAU-forskning gjord på brittiska data.

Publicerades: 17 mars 2023

Författare: Gerard J. van den Berg, Och Stephanie von Hinke, Och Adele H. Wang, Och

Storbritannien ransonerade flera varor i samband med andra världskriget. Bland annat förbjöds i det närmaste sötsaker som godis och choklad. Sommaren 1949 togs det här konfektyr- och godisförbudet tillfälligt bort. Det gör att forskarna kan studera effekten av att ha tillgång till (äta) godis under graviditeten genom att jämföra barn till mammor som hade (åt) respektive inte hade (åt) tillgång till sötsaker under graviditeten.

De barn vars mammor hade haft tillgång till sötsaker utbildade sig något längre. Som vuxna vägde de mindre och de åt även mindre socker jämfört med barn vars mammor inte haft tillgång till sötsaker.

Barn vars mammor hade tillgång till sötsaker och som har genetiska anlag för sockersug verkar ha minskat sitt sockerätande särskilt mycket.

–Våra resultat kan först tyckas kontraintuitiva, men de går i linje med annan forskning som visar att det är bra för foster att vänja sig redan i magen vid förhållanden de kommer att stöta på som vuxna. Det har en skyddande effekt, säger Gerard J van den Berg som är en av forskarna bakom studien.

–En annan förklaring till det goda utfallet kan vara att mammor som fick sötsaker var nöjdare under graviditeten och den första spädbarnstiden. Det finns till exempel forskning som visar att de som äter socker blir mindre stressade, avslutar han.

Det är ingen skillnad på de studerade barnens längd i vuxen ålder, inte heller deras hjärthälsa eller hur stor andel som har diabetes. Alla barn äter i vuxen ålder lika mycket kolhydrater och fett.

Data

Forskarna använder data från en brittisk biobank (UK Biobank). I urvalet ingår cirka 85 000 personer som föddes 1947–1952. Från biobanken tas även vissa bakgrundsuppgifter samt information om vikt och matvanor.  

Kontakt

IFAU Working paper 2023:5 är skrivet av Gerard J. van den Berg vid IFAU och University of Gronigen, samt Stephanie von Hinke och R. Adele H. Wang vid University of Bristol. För mer information kontakta Gerard J van den Berg på gerard.van.den.berg@rug.nl (engelska).

Video "Sötsaker under graviditeten kan vara bra för barnet"