Pressmeddelanden

 • Sanktioner förkortar arbetslösheten men ger jobb med lägre lön

  Arbetslösa som brutit mot a-kassans regler och fått lägre ersättning lämnar arbetslösheten snabbare än de annars skulle ha gjort. Det nya jobbet är dock ofta deltidsjobb och jobb med lägre lön, visar en ny rapport från IFAU.

 • Jobbsökarinsatser och kontroll gav jobb

  Extra mycket hjälp på Arbetsförmedlingen gav fler arbetslösa med särskilt svår arbetsmarknadssituation arbete och högre löneinkomster, konstaterar en ny rapport från IFAU.

 • Ökad kontroll gav sämre sjukintyg

  Sjukintygens kvalité sjönk och sjukfrånvaron blev längre när Försäkringskassan granskade läkarnas sjukintyg extra noga. Det visar två nya rapporter från IFAU och Försäkringskassan.

 • Förlängningen av yrkesutbildningarna ökade avhoppen bland svaga elever

  Elever med dåliga förutsättningar hoppade oftare av skolan då gymnasiets yrkesutbildningar blev treåriga. Förlängningen ledde inte heller till att fler yrkeselever började studera vid högskolan, visar en ny IFAU-rapport.

 • Snabbhetspremien negativ för barnens utbildning

  Att få ett yngre syskon tidigt minskar möjligheten att ta examen från teoretiskt gymnasium. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar effekter av snabbhetspremiens införande.

 • Arbetslösa mammor får arbete snabbare om barnen är på dagis

  Möjligheten att ha barnen i förskola under arbetslösheten ökade mammornas chanser att få arbete. Papporna påverkades dock inte alls. Detta visar en ny rapport från IFAU.

 • Pappans föräldraledighet ökar mammans lön

  Vi vet sedan tidigare att föräldraledighet gör att inkomstutvecklingen blir sämre. För kvinnor där mannen också varit föräldraledig är denna minskning dock inte lika stor. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Jobbnätet gav långtidsarbetslösa arbete

  Extra mycket hjälp från arbetsförmedlare med många arbetsgivar­kontakter gjorde att långtidsarbetslösa fick jobb snabbare. Det visar en utvärdering av projektet jobbnätet från IFAU.