Pressmeddelanden

 • Snabbhetspremien negativ för barnens utbildning

  Att få ett yngre syskon tidigt minskar möjligheten att ta examen från teoretiskt gymnasium. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar effekter av snabbhetspremiens införande.

 • Arbetslösa mammor får arbete snabbare om barnen är på dagis

  Möjligheten att ha barnen i förskola under arbetslösheten ökade mammornas chanser att få arbete. Papporna påverkades dock inte alls. Detta visar en ny rapport från IFAU.

 • Pappans föräldraledighet ökar mammans lön

  Vi vet sedan tidigare att föräldraledighet gör att inkomstutvecklingen blir sämre. För kvinnor där mannen också varit föräldraledig är denna minskning dock inte lika stor. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Jobbnätet gav långtidsarbetslösa arbete

  Extra mycket hjälp från arbetsförmedlare med många arbetsgivar­kontakter gjorde att långtidsarbetslösa fick jobb snabbare. Det visar en utvärdering av projektet jobbnätet från IFAU.

 • Maxtaxan inom barnomsorgen leder till att fler kvinnor arbetar

  Mödrar vars barnomsorgsavgift sänktes med 500 kronor i månaden eller mer genom maxtaxan väljer i större utsträckning att arbeta istället för att stanna hemma med barnen. Det visar en ny studie från IFAU.

 • Friårets arbetsmarknadseffekter utvärderade

  Anställda som varit friårslediga får lägre lön när de återgår till arbetet än de skulle ha haft om de inte varit friårslediga. Ledigheterna påverkar inte sjukfrånvaron, men kan leda till pensionering vid lägre ålder. Friårsvikarierna stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom vikariaten. Det visar IFAU:s utvärdering av friåret.

 • AMS-åtgärder minskade flyttar till jobb

  Sannolikheten att flytta till ett jobb utanför den ursprungliga bostadsregionen minskade efter deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Det visar IFAU-rapporten ”Employment, mobility, and active labor market programs”, skriven av Peter Fredriksson och Per Johansson.