Ökad kontroll gav sämre sjukintyg

Sjukintygens kvalité sjönk och sjukfrånvaron blev längre när Försäkringskassan granskade läkarnas sjukintyg extra noga. Det visar två nya rapporter från IFAU och Försäkringskassan.

Publicerades: 01 juni 2010
Författare: Per Engström, Och Hans Goine, Och Per Johansson, Och Edward Palmer, Och

Försäkringskassan genomförde hösten 2007 ett experiment där vårdcentraler i slumpvis valda kommuner fick brev med information om att sjukintygen skulle granskas noggrannare.

Sämre sjukintyg

Kvalitén i sjukintygen bedömdes av två oberoende försäkringsläkare och jämfördes med intyg från vårdcentraler som inte fått informationen. Jämförelsen visar att kvalitén var sämre hos intygen från vårdcentralerna som fått brev.

– Resultatet är överraskande, säger Hans Goine som är en av forskarna bakom rapporterna. Vi spekulerar i rapporterna kring olika förklaringar. En möjlig förklaring skulle kunna vara att sjukskrivande läkare (kontrollerad under fem veckor) avvaktar med en tydlig diagnos tills frågan är bättre utredd. Men det korta svaret är att vi inte vet varför kvalitén försämrades.

Längre sjukfrånvaro

Patienter vid de vårdcentraler som fick brev om ökad granskning hade längre faktisk sjukfrånvaro än jämförelsegruppen, räknat som antal ersatta dagar från Försäkringskassan. Däremot tycks inte den totala utskrivna tiden i de granskade sjukintygen ha påverkats.

– Även resultatet att sjukfrånvaron förlängdes är i sig överraskande, säger Hans Goine. Men tidigare forskning har visat att sämre kvalité i sjukintygen kan hänga ihop med förlängd sjukfrånvaro. Resultatet att sjukskrivningarna förlängdes stämmer därför överens med att kvalitén försämrades.

Kontakt

För mer information, kontakta Per Johansson på per.johansson@ifau.uu.se.