Påverkas sjukskrivning och sjukfrånvaro av information om förstärkt granskning av läkarnas sjukskrivning?

Författare: Per Engström, Och Hans Goine, Och Per Johansson, Och Edward Palmer, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:13

I rapporten studeras effekterna av skriftlig information om förstärkt kontroll hos Försäkringskassan av de medicinska underlag (läkarintyg) som läkarna utfärdar. Vi undersöker dels hur utskriven tid på ett aktuellt läkarintyg påverkas och dels effekterna på den efterföljande sjukskrivningens faktiska längd. Studien baseras på ett randomiserat experiment på kommunnivå. Vi finner att utskick till vårdcentraler med information om ökad kontroll ökar deltids­sjukskrivningar med 25 procents ersättningsgrad; både vad gäller utskriven tid och den faktiska sjukskrivningens längd (d.v.s. antalet sjukdagar med 25 procents ersättning). Vi finner ingen effekt på totala antalet utskrivna dagar i de medicinska underlagen. Vi finner däremot att informationen ökar faktisk sjuk­frånvaro (d.v.s. antalet ersatta sjukdagar). Detta överraskande resultat kan möjligen förklaras med att kravet på ökad kontroll försämrade kvalitén på de medicinska underlagen, vilket i sin tur förlängde sjukfrånvaron. Varför kvalitén försämrades till följd av information om ökad kontroll är dock svårt att för­klara.