Effekter av information om förstärkt granskning av medicinska underlag

Författare: Hans Goine, Och Elsy Söderberg, Och Per Engström, Och Edward Palmer, Och

Sammanfattning av

Rapport

2009:14

I rapporten studeras effekterna av en riktad informationsinsats till primär­vårdens läkare om Försäkringskassans behov av fullständiga medicinska underlag för att säkerställa rätten till sjukpenning. Inom ramen för ett ran­domiserat experiment undersöker vi hur informationsinsatsen påverkar dels behovet av kompletteringar av intygen och dels kvaliteten på de medicinska underlagen. Studien svarar på två frågor: Påverkas handläggarens behov av att komplettera intyget av informationsinsatsen? Påverkas intygens kvalitet av samma insats?

Mot förväntan har Försäkringskassans information till vårdcentralen om en riktad uppföljningsinsats en negativ effekt på intygens kvalitet. Den patient­grupp som läkarna tycks ha svårast att beskriva med hög kvalitet i läkarintygen är individer som sjukskrivs på grund av psykiska besvär.