Pressmeddelanden

 • Fungerar Arbetsförmedlingens platsanvisningar?

  En tredjedel av Arbetsförmedlingens anvisningar till ledig plats söks inte. Det uppger arbetsgivarna i en enkätstudie som IFAU genomfört tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarna ger gott betyg åt matchningen: anvisningarna bedöms oftast som realistiska och drygt en tiondel av dem som söker anvisningarna får det sökta jobbet.

 • Kommunerna har större utgifter under valår

  Kommunerna anställer mer folk och har större utgifter under valår. Samtidigt tar man ut lägre skatt. IFAU studerar i en ny rapport svenska och finska kommuner under nästan 20 års tid.

 • Extra hjälp ökade inte andelen sysselsatta – Arbetstorget jämförs med Arbetsförmedlingen

  Genom extra hjälp och stöd har äldre långtidsarbetslösa som deltagit i Arbetstorget för erfarna sökt fler jobb och kommit på fler intervjuer än jämförbara deltagare i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Deltagarna är trots det inte mer sysselsatta än icke-deltagarna, visar en ny utvärdering från IFAU.

 • Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ökar chanserna att få jobb

  Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning ger deltagarna arbete, högre inkomster och minskat socialbidragstagande, visar en ny utvärdering från IFAU.

 • Betyg på låg- och mellanstadiet var bra för vissa barn, men inte för alla

  På 1970-talet togs betygen bort i låg- och mellanstadiet. Det gjorde att färre barn till lågutbildade gick igenom gymnasiet. Söner till högutbildade skaffade sig mer utbildning när betygen togs bort. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • Chefens bakgrund styr rekryteringar

  Det finns få chefer med utländsk bakgrund och detta tycks vara en bidragande förklaring till de svårigheter många invandrade möter på den svenska arbetsmarknaden visar en ny rapport från IFAU. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund som liknar deras egen.

 • Privat arbetsförmedling utvärderad

  Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

 • Förebilder bra för flyktingbarnens skolresultat

  Högutbildade landsmän i bostadsområdet höjer betygen hos barn som kommit till Sverige som flyktingar. Effekterna är störst bland pojkar och barn till lågutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport från IFAU.