Pressmeddelanden

 • Plusjobben till långvarigt arbetslösa

  Plusjobbarna har varit arbetslösa mycket länge, är äldre än övriga arbetssökande och har ofta ett arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har prioriterat arbetssökande som står långt ifrån ett reguljärt arbete, helt enligt riktlinjerna. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • Lågutbildade drabbas hårdast av lågkonjunktur

  I en ny IFAU-rapport studeras hur flödena på arbetsmarknaden varierar med konjunkturen för olika utbildningsgrupper. Resultaten visar att i lågkonjunkturer sägs lågutbildade upp i större utsträckning än högutbildade.

 • Mamma jobbar mindre - pappa jobbar mer

  I samband med att det första barnet föds påverkas kvinnors arbetsliv betydligt mer än mäns. Kvinnorna slutar pendla långt, arbetar kortare tid och byter arbete mer sällan än jämförbara kvinnor utan barn. Männen påverkas däremot inte i någon större utsträckning av att få barn. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Fler sjukskrivna arbetslösa när sjukpenningen är högre än a-kassan

  Arbetslösa är mer sjukskrivna om det är fördelaktigare att få sjukpenning än a-kassa. När sjukpenningtaket för arbetslösa sänktes minskade sannolikheten att övergå till sjukpenning med 36 procent visar en ny IFAU-rapport.

 • Försäkringskassans tidiga insatser gav inte kortare sjukskrivning

  Det spelar ingen roll för sjukskrivningslängden om Försäkringskassans hjälp kommer tidigare eller senare, visar en ny rapport från IFAU och Försäkringskassan.

 • Obehöriga lärare negativt för elevers studieresultat

  Obehöriga lärare gör att eleverna presterar sämre i skolan visar en ny rapport från IFAU. Särskilt stor är effekten för elever med högutbildade föräldrar.

 • Maxtaxan har inte fått föräldrar att arbeta mer

  Maxtaxan har liten effekt på hur mycket föräldrar arbetar. Trots att reformen i genomsnitt halverade barnomsorgsavgifterna har inte föräldrarnas sysselsättning eller arbetade tid påverkats i någon större utsträckning. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Allmänt anställningsstöd för ungdomar – en bra åtgärd enligt arbetsförmedlarna

  Ungdomar som har ett allmänt anställningsstöd får i relation till andra program en bra chans till en framtida anställning utan subventioner, det tycker arbetsförmedlarna i en ny IFAU-rapport.