Papporna blir chefer – inte mammorna

När män blir pappor ökar deras chanser att bli chefer, medan mammornas chanser inte förändras. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 21 juni 2010

Författare: Magnus Bygren, Och Michael Gähler, Och

Familjesituationen påverkar män och kvinnor olika

Män och kvinnor utan barn har samma chanser att bli chef, men i och med föräldraskapet ökar männens chanser medan kvinnornas är oförändrade. Det beror delvis på att papporna har en starkare arbetsmarknadsanknytning än mammor efter att de blivit föräldrar. Men sambandet gäller även när hänsyn tagits till individers arbetstid, utbildning, civilstånd och om individerna jobbar i privat eller offentlig sektor. Studien är den första som tydligt kunnat koppla förändring i människors familjesituation till förändring i deras chefsansvar.

Bakgrund och datamaterial

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder så är kvinnor fortfarande starkt underrepresenterade på chefspositioner. På drygt 30 år har andelen chefer bland de arbetande kvinnorna dock ökat från 15 procent till 20 procent  (1968–2000). Andelen chefer bland sysselsatta män har samtidigt legat konstant kring 30 procent. I rapporten undersöks vilken betydelse familjesituationen har för detta förhållande. Med chefspositioner avses arbeten med arbetsledande funktioner, dvs att individen har underställda. I studien används data från Levnadsnivåundersökningen, som är ett representativt urval av den svenska befolkningen under perioden 1968–2000.

Kontakt

Om du vill veta mer, kontakta Magnus Bygren på telefon 070-830 65 54 eller Michael Gähler på telefon 073-692 63 25. Författarnas e-postadresser är: magnus.bygren@sociology.su.se och michael.gahler@sofi.su.se