Kvinnors underrepresentation på chefspositioner - en familjeangelägenhet?

Författare: Magnus Bygren, Och Michael Gähler, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2008, årg. 36, nr 1, s. 33-46

Sammanfattning av Rapport 2007:25

Vi undersöker om representationen av kvinnor på chefspositioner i Sverige förändrats under perioden 1968–2000 och i vilken utsträckning familjefaktorer kan kopplas till kvinnors underrepresentation på dessa positioner. Vi finner att andelen kvinnor bland chefer ökat under perioden, men att denna andel under hela perioden klart understigit andelen män på chefspositioner. Sammanboende män är, framför allt tidigare under perioden, överrepresenterade på chefspositioner, men detta kan förklaras av att de har bakomliggande icke observerade egenskaper som både gör att de blir chefer och sammanboende. Föräldraskap verkar vara en bidragande orsak till kvinnors underrepresentation på chefspositioner. När män blir fäder ökar deras chanser att bli chefer, medan kvinnors chanser är oförändrade när de blir mödrar.