Färre kontakter för sökande med utländskt namn

Personer med ett utländskt namn som lagt in sitt CV på Arbetsförmedlingens hemsida blir kontaktade av färre arbetsgivare än personer med ett svenskklingande namn, visar ny forskning från IFAU.

Publicerades: 18 juni 2010

Författare: Stefan Eriksson, Och Jonas Lagerström, Och

Utländskt namn ger färre kontakter och mindre jobbchanser

I studien analyseras hur arbetsgivare väljer att kontakta arbetssökande ur Arbetsförmedlingens Internettjänst Mitt CV. När två sökande med identiska kvalifikationer jämförs får sökande med utländskt namn färre kontakter från arbetsgivare jämfört med sökande med svenskt namn. Detta leder i sin tur till en lägre sannolikhet att få ett jobb.

– Ett icke-nordiskt namn ger nästan 25 procent färre kontakter. Vissa speciella grupper har det ännu värre, säger Jonas Lagerström som är en av forskarna bakom studien.

Den etniska diskrimineringen är extra stor om den sökande är över 40 år och söker ett yrke som kräver höga kvalifikationer eller domineras av svenska sökande. Förutom etnicitet verkar svenska arbetsgivare använda sysselsättningsstatus och ålder för att sortera sökande. När personer med identiska kvalifikationer och svenskklingande namn jämförs visar rapporten att arbetslösa får färre kontakter än sysselsatta och att äldre får färre kontakter än yngre.

Lönar det sig att lägga sitt CV på Arbetsförmedlingens hemsida? 

Att lägga ut sina uppgifter på Arbetsförmedlingens hemsida leder till fler kontakter med potentiella arbetsgivare och det verkar ge resultat.

– Vi ser att sannolikheten att få jobb ökar med antalet kontakter på Mitt CV, säger Jonas Lagerström.

Bakgrund och datamaterial

Vi använder data om cirka 18 000 personer som loggat in på Arbetsförmedlingens tjänst Mitt CV på Internet i december 2004, samt statistik från Arbetsförmedlingens register. Genom att ha tillgång till samma information om de arbetssökande som företagen, kan effekten av bakgrundsfaktorer på sannolikheten att bli kontaktad av ett företag renodlas.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.