Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal

Författare: Stefan Eriksson, Och Jonas Lagerström, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2009, nr 1, s. 54-65

Sammanfattning av Rapport 2007:17

Syftet med denna studie är att empiriskt undersöka hur olika egenskaper hos jobbsökande, som exempelvis etnicitet, kön, ålder och sysselsättningsstatus, påverkar antalet kontakter de får med företag. Vi använder data från Mitt CV, vilket är en sökkanal där Ams erbjuder arbetssökande att via Internet registrera uppgifter om sina meriter och önskemål om de jobb de vill finna. Fördelen med detta datamaterial är att vi som forskare har tillgång till i princip samma information som företagen använder sig av när de beslutar sig för vilka av de sökande de ska kontakta. Våra resultat visar att arbetssökande som har icke-nordiska namn, är äldre eller arbetslösa får färre kontakter, och att det gäller även när vi tar hänsyn till alla andra skillnader. Vi finner också att de sökande som får kontakter genom Mitt CV har en högre sannolikhet att faktiskt få jobb.