AMS-åtgärder minskade flyttar till jobb

Sannolikheten att flytta till ett jobb utanför den ursprungliga bostadsregionen minskade efter deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Det visar IFAU-rapporten ”Employment, mobility, and active labor market programs”, skriven av Peter Fredriksson och Per Johansson.

Publicerades: 14 mars 2003

Författare: Peter Fredriksson, Och Per Johansson, Och

Flera tidigare studier pekar på att arbetsmarknadspolitiska program minskade chansen att få jobb under tidigt 1990-tal. Den nya undersökningen visar att programmen även hade negativa konsekvenser för ett annat mål för politiken: den geografiska rörligheten minskade efter deltagande i ett program. 

Bakgrund

Ett av de ursprungliga motiven till att införa en aktiv arbetsmarknadspolitik var att stimulera geografisk och yrkesmässig rörlighet. Stukturomvandlingen på arbetsmarknaden skulle underlättas med rörlighetsstimulerande program som flyttbidrag och arbetsmarknadsutbildning.

Resultat och metod

I studien undersöks arbetsmarknadsutbildning och program som subventionerar sysselsättning separat. Undersökningen baseras på de individer som blev arbetslösa under 1993 och dessa individer följs i upp till fem år efter arbetslöshetsinträdet.

Flera studier av effekten av arbetsmarknadspolitiska program kommer till slutsatsen att deltagande minskade chansen att få jobb under tidigt 1990-tal. Vi visar att detta resultat även gäller för flyttar till jobb. Sannolikheten att flytta till jobb var ungefär 60 procent lägre för programdeltagare i relation till jämförbara icke-deltagare. Effekten av deltagande var i stort sett lika för arbetsmarknadsutbildning och subventionerad sysselsättning.

Rapporten visar även att chansen att få jobb i hemmaregionen och chansen att få jobb utanför hemmaregionen påverkades i lika stor utsträckning. Inriktningen på sökaktiviteten förändrades alltså inte av programdeltagande.

Kontakt

För ytterligare information kontakta Per Johansson (tel: 018-471 70 86, e-post: per.johansson@ifau.uu.se).