Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Lokala arbetsmarknadsprogram

– en analys av kommunala aktivitetsinsatser

Under 2017-2018 genomfördes en insamling av registerdata för kommunala arbetsmarknadsinsatser från Sveriges samtliga kommuner. 110 kommuner bidrog med registerdata till forskningsprojektet. Forskningsprojektets första rapport (se nedan) publicerades under våren 2019 med kommunernas registerdata som underlag. Och fler rapporter är på gång och kommer löpande publiceras på hemsidan.

Under hösten 2019 genomförs den andra och sista insamlingen av registerdata för att få en längre period att studera.

Publicerade rapporter

2019:5 Kommunal arbetsmarknadspolitik. Vad och för vem? En beskrivning utifrån ett unikt datamaterial

Syfte

Öka kunskapen om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Detta kommer att göras genom att

  • beskriva de lokala insatserna och samla in individdata om deltagandet i dem.
  • analysera effekter av kommunernas arbetsmarknadsinsatser med avseende på biståndsberoende och arbetsmarknadsutfall.

Insamling av data om kommunala arbetsmarknadsinsatser 2019

Inom ramen för forskningsprojektet avser vi att från augusti till oktober 2019 genomföra en andra och sista insamling av registerdata för kommunala arbetsmarknadsinsatser från Sveriges samtliga kommuner. I Beskrivning av efterfrågade data finns den efterfrågade variabellistan och instruktionen Skicka data till SCB innehåller en guide för hur data skickas till SCB för pseudonymisering. I Kort juridisk sammanfattning finns information om juridiken kring dataleverans och IFAU:s rätt att hålla data.

Mer information om insamlingen och hur kommunerna ska gå tillväga kommer varje kommun tillhanda i samband med att insamlingen fortlöper.

Projektet är etikprövat av Regionala etikprövningsnämnden Uppsala (Dnr: 2016-173). 

Kontakt

Insamlingen är nu avslutad. Om du har frågor kontakta oss gärna på kommunala.program@ifau.uu.se

Vid frågor om projektet (dnr 32/2016) kontakta projektansvarig
Ulrika Vikman: telefon 018-471 70 85, e-mail: ulrika.vikman@ifau.uu.se

Projektansvarig

Ulrika Vikman  – IFAU

Övriga projektdeltagare

Mattias Engdahl, Anders Forslund, Ingeborg Waernbaum, Alexander Westerberg, Lillit Ottosson och Fredrik Larsson – samtliga IFAU
Rickard Ulmestig – Lunds universitet och Linnéuniversitetet

Tidigare projektdeltagare

Wazah Pello-Esso, Johan Zetterqvist


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-11-15