Flyktinginvandring och omvandling på den svenska arbetsmarknaden – vilken roll spelar kommunerna?

Bidragsgivare

Forte, diarienummer 2016-07123

Syfte

Öka kunskapen om kommunala arbetsmarknadsprogram. Detta kommer att göras genom att

  • beskriva de lokala programmen och samla in individdata om deltagandet i dem.
  • skatta kausala programeffekter med nya statistiska metoder som ska utvecklas i programmet
  • analysera om invandringen har effekter för specialisering och yrkesval på lokal nivå och hur dessa påverkas av de lokala arbetsmarknadsprogrammen.

Projektansvarig

Anders Forslund – IFAU

Övriga projektdeltagare

Mattias Engdahl, Ulrika Vikman, Ingeborg Waernbaum samtliga IFAU. Lillit Ottosson Stockholms universitet, Rickard Ulmestig Lunds universitet och Linnéuniversitetet, Ellen Parsland Lunds universitet