Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Har arbetslöshet i samband med examen från högskolan långsiktiga effekter?

Sammanfattning av Rapport 2009:8

Denna rapport redovisar resultat från en studie av alla examinerade från Stockholm och Uppsala universitet 1991–1999. Resultaten visar att arbets­löshet vid examen från högskolan har ett starkt, bestående och negativt samband med den framtida inkomsten. Individer som upplever arbetslöshet vid examen har i genomsnitt 30 procent lägre årlig arbetsinkomst fem år efter examen, jämfört med individer som får ett arbete i samband med examen. Det skattade sambandet för akademiker är ungefär dubbelt så stort jämfört med sambandet för gymnasieutbildade. Inte heller finns det tecken på att det skattade inkomstgapet skulle avta med tiden, vilket det gör för gymnasie­utbildade.


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-05-31