Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Kan täta födelseintervaller mellan syskon försämra deras chanser till utbildning?

Sammanfattning av Rapport 2009:5

I denna rapport undersöker vi hur ett tätare födelseavstånd mellan syskon påverkar barnens utbildningsnivå. För att undersöka denna fråga utnyttjar vi att den s.k. snabbhetspremien gav incitament till tätare födelseintervall mellan barn. Vi visar att snabbhetspremien minskade avståndet mellan barn. Den påverkade dock inte antalet barn. I rapporten jämförs barn i familjer som påverkats av reformen i olika utsträckning. Barn som tillhör grupper som påverkades i stor utsträckning har sämre utbildningsutfall än barn som tillhör grupper som påverkades i mindre utsträckning. Detta tyder på att ett tätare födelseavstånd har negativa konsekvenser för barnens utbildningsframgång. Våra skattningar tyder på att snabbhetspremien som sådan har gjort att andelen barn som uppnått 3-årigt studieförberedande gymnasium minskat med 10 procentenheter. 


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-05-28