Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Inkomster och fattigdom hos före detta socialbidragstagare

Sammanfattning av Rapport 2011:20

I denna studie undersöker jag hur ekonomi och arbete förändras då en person lämnar socialbidragstagande och övergår till någon annan typ av försörjning. Genom tillgång till omfattande registerdata över inkomster och inkomstkällor kan jag undersöka hur dessa förändras när en person slutar få socialbidrag. Jag tittar på hur personens disponibla inkomst och risk för fattigdom förändras för personer som slutar få socialbidrag och hur situationen skiljer sig mellan personer med olika position på arbetsmarknaden. Resultaten visar att endast en liten del av dem som slutar få socialbidrag får en stark ställning på arbetsmarknaden och därmed kan bli självförsörjande genom arbete. De flesta, framför allt unga och personer födda utanför OECD, har en svagare arbetsmarknadsanknytning eller har en instabil försörjning utan någon specifik huvudsaklig inkomstkälla. De som inte får en stark anknytning till arbetsmarknaden har betydligt svårare att bibehålla eller öka sin inkomst då de slutar få socialbidrag, i alla fall på kort sikt. De har även hög sannolikhet att återvända till bidragstagande.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-11-07