Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Överströmning mellan tillfällig föräldrapenning och sjukskrivning – effekter av utökad kontroll av den tillfälliga föräldrapenningen

Sammanfattning av Rapport 2011:23

I rapporten studeras överströmning mellan två förmåner i den svenska socialförsäkringen. Till skillnad från sjuklönen innehåller den tillfälliga föräldrapenningen ingen karensdag vilket innebär ett ekonomiskt incitament för föräldrar att ansöka om tillfällig föräldrapenning framför sjuklön vid egen sjukdom. I rapporten analyseras hur information om en utökad kontroll av den tillfälliga föräldrapenningen påverkar föräldrars sjukfrånvaro. Detta görs med hjälp av ett experiment som genomfördes i den tillfälliga föräldrapenningen under år 2006. Då föräldrar meddelades att deras uttag av tillfällig föräldrapenning skulle granskas hårdare minskade nyttjandet av denna förmån samtidigt som antalet sjukdagar för korta sjukskrivningar ökade med i genomsnitt 4,9 procent. Ökningen motsvarar 43 procent av det minskade uttaget av tillfällig föräldrapenning.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-11-21