Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetsplatsstorlek och sjukfrånvaro

Sammanfattning av Rapport 2012:28

Studien syftar till att studera hur in- och utflödet till sjukskrivning varierar med arbetsplatsstorlek. Mer precist undersöks om det positiva samband mellan arbetsplatsstorlek och sjukfrånvaro som har observerats både i Sverige och utomlands främst drivs av att sjukskrivningar är mer vanligt förekommande eller har längre varaktighet på stora arbetsplatser. Resultaten tyder på att sambandet helt förklaras av att anställda på stora arbetsplatser löper en större risk för att bli sjukskrivna än anställda på små arbetsplatser. Tidsperioden som studeras är 1994–2008.

Läs den engelska forskningsrapportenWorkplace size and sickness absence transitions

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2012-12-20