Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Betydelsen av möten mellan arbetslösa och förmedlare

Sammanfattning av Rapport 2014:5

Arbetsförmedlingsinsatser utgör en grundläggande och viktig del i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Denna rapport undersöker betydelsen av möten mellan den arbetssökande och förmedlaren. Analysen bygger på danska data för perioden 2001–2005 och omfattar arbetslösa som var berättigade till arbets­löshetsersättning. Resultaten pekar på stora positiva effekter av att möta sin för­medlare. Det finns en tendens till att effekten blir större med antalet möten som den arbetssökande har deltagit i. Sannolikheten att den arbetssökande hittar ett jobb stiger under veckan som mötet äger rum, och effekten förblir positiv (men mindre) under de följande veckorna.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-03-18