Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

En profilfråga: Hur använder arbetsförmedlare bedömningsstödet?

Sammanfattning av Rapport 2014:1

I januari 2012 införde Arbetsförmedlingen ett profileringsverktyg som kallas bedömningsstöd. I den här rapporten intervjuar jag arbetsförmedlare och lokala chefer för att undersöka hur bedömningsstödet introducerades och hur det har kommit att användas. Studien visar bland annat att cheferna har erfarenheter av brister i samband med att verktyget infördes. De menar att det gick för fort och att det saknades en uttänkt plan, vilket resulterade i förvirring och brist på struktur. En övervägande majoritet av de 23 förmedlare som intervjuats uppger att de använder bedömningsstödet. Det finns dock stora variationer avseende hur verktyget används. Det händer till exempel att förmedlare undviker att ställa frågor som upplevs som obekväma eller irrelevanta. Samtidigt menar andra att bedömningsstödet utgör ett bra samtalsstöd. Studien visar vidare att cheferna i stora drag är positiva till verktyget. Förmedlarna är mer ambivalenta. Det verkar ha funnits en inledande skepsis som med tiden övergått i en mer neutral hållning. Både chefer och förmedlare betonar att verktyget är bra som stöd, men att det inte får ersätta förmedlarnas professionella omdöme. Den egna bedömningen väger vanligen tyngre än verktygets utfall då bedömning­arna krockar.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-01-09