Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hur har 1990-talets skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund?

Sammanfattning av Rapport 2014:15

Syftet med projektet är att undersöka hur skolvalsreformerna som genomfördes i början av 1990-talet har påverkat elever med olika familjebakgrund. Resultatet tyder på att reformernas effekter på elevers skolresultat varit positiva men små - eller noll, beroende på utfall och metodval. Detsamma gäller för senare utfall såsom sysselsättning och högre utbildning. Effekterna är likartade för alla grupper av elever. Vi finner inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, med lågutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat på reformerna.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-08-14