Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Effekter av skatter på ungas egenföretagande

Sammanfattning av Rapport 2016:5

Under 2007–09 sänktes arbetsgivaravgiften för unga anställda i två steg. Samtidigt sänktes den så kallade egenavgiften för unga egenföretagare. I den här studien visar jag att de lägre skatterna inte påverkade ungas benägenhet att vara egenföretagare. Jag studerar även vad som hände med unga egen­före­tagares inkomster. Eftersom jag finner positiva effekter på inkomster från egenföretagande och negativa effekter på in­komster från lönearbete drar jag slutsatsen att reformen ledde till att unga egen­före­tagare allokerade mer tid till sina företag och mindre tid till lönearbete.

Läs den engelska forskningsrapportenEffects of taxes on youth self-employment and income

Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2016-03-09