Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Läkarförbundet, Vårdförbundet och professionernas internationella mobilitet

Sammanfattning av Rapport 2017:19

Syftet med denna rapport är att studera om, och i så fall hur, de arbetstagar­organisationer som företräder läkare (Läkarförbundet) och sjuk­sköterskor (SHSTF/Vårdförbundet) har försökt inverkapå de regleringar som på olika sätt påverkar i utlandet utbildade läkare och sjuksköterskors möjligheter att få legitimation och arbeta i Sverige. Utgångspunkten är att för­bunden förväntas försöka påverka regleringar av yrket och förändringar av kraven på i utlandet utbildade yrkesutövare på ett sådant sätt att det minskar (eller håller tillbaka ökningen av) utbudskonkurrensen på deras segment av arbetsmarknaden. Rapportens slutsats är att förbundens politik endast delvis verkar i denna rikt­ning. Det långsiktiga målet att säkerställa yrkets status och ställning tycks i de flesta fall vara viktigare för förbunden, än att på kortare sikt försöka motverka den utbudskonkurrens som invandring och invandrare utgör.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-10-16