Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Självselektion och mottagningskontext: en studie av tyska invandrares ekonomiska integrering i Sverige och USA

Sammanfattning av Rapport 2017:22

I denna studie undersöks mönstret för ekonomisk integrering hos invandrare som flyttat från ett högt utvecklat land till ett annat utvecklat land, med speciell inriktning på betydelsen av självselektion inom migrantgruppen och mottagar­landets kontext. Vi har studerat migranter som har flyttat från Tyskland under samma period (1990–2000), men som valt att flytta till två olika destinationer: USA och Sverige. Ett huvudresultat är att tyska invandrare i allmänhet nådde fullständig inkomstassimilering, det vill säga samma inkomstnivå som infödda med motsvarande egenskaper. Den enda grupp som inte nådde fullständig inkomst­assimilering var tyska män med lägre utbildning i Sverige. Trots att andelen högutbildade var större bland de tyskar som flyttade till Sverige var den ekono­miska integreringen i USA mer framgångsrik. Vår studie tyder på att detta berodde på interaktionen mellan självselektion i den tyska migrant­gruppen (främst efter icke observerade egenskaper) och mottagningskontexten i USA (främst en högre avkastning på det observerade humankapitalet, det vill säga högre utbildning).


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-12-20