Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Förmögenhet och arv över flera generationer

Sammanfattning av Rapport 2018:7

Social rörlighet mäts ofta som sambandet mellan föräldrars och barns socio-ekonomiska status. Ett starkt samband innebär låg social rörlighet, i betydelsen att ojämlikhet i hög grad förs vidare från generation till generation. Vi studerar förmögenhetsrörligheten mellan upp till fyra generationer i Sverige. Rörligheten är lägre i förmögenheter än i inkomster och föräldrars inverkan är betydligt större än mor- och farföräldrars. Vi finner att ärvt kapital ligger bakom mer än hälften av överföringen av förmögenhetsstatus medan likartad utbildning eller arbetsinkomst har mindre betydelse.

Forskningsområde


Publicerad av:

Wazah Pello-esso

Senast uppdaterad:

2018-05-08