Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Kan kvinnor ha både barn och karriär?

Sammanfattning av Rapport 2018:2

Den här rapporten introducerar en ny empirisk strategi, baserad på utfall från IVF-behandlingar (in vitro-fertilisering), i syfte att skatta effekten av att få barn på kvinnors arbetsmarknadskarriärer. Vi använder registerdata på IVF-behandlade kvinnor i Danmark. Våra skattningar indikerar att fertilitetseffekterna på inkomster är: (i) negativa, omfattande, och långvariga; (ii) drivna av effekter på timlön och i mindre utsträckning arbetskraftsutbud; (iii) mycket större när första barnet föds (den extensiva marginalen) jämfört med när ytterligare barn föds bland kvinnor som redan har barn (den intensiva marginalen).


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2018-03-27