Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Rektorer, utbildning och lärande

Sammanfattning av Rapport 2018:11

År 2009 lanserades Rektorsprogrammet. Det är ett obligatoriskt treårigt program för nytillträdda rektorer. I denna rapport presenteras resultat från en explorativ studie där vi följt tolv deltagare under deras tid på programmet. Syftet är att utforska rektorers lärande och professionella utveckling, i skärningspunkten mellan dagligt arbete och deltagande i programmet. Forskning har under senare tid betonat komplexiteten i rektorers arbete i vilket många olika kontextuella faktorer spelar roll för ledarskapets utövande. Studiens övergripande fråga är vilken betydelse denna komplexitet har för rektorers professionella utveckling och lärande. I rapporten presenteras ett teoretiskt ramverk för att undersöka detta. Rapporten synliggör utifrån detta hur enskilda deltagare i mötet med skilda kontextuella villkor utvecklar individuella lärbanor genom programmet. Fokus ligger på professionell identitetsutveckling och betydelsen av meningsskapande relationer i vardagsarbetet som rektor. Rapporten lyfter vikten av att förstå att rektors lärande är multidimensionellt. Det handlar inte endast om programaktiviteter. Skol­ledares professionella lärande och utveckling hänger ihop med arbetet inom ramen för skolans styrsystem.

 


Publicerad av:

Wazah Pello-esso

Senast uppdaterad:

2018-08-30