Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Vill Svensson bo med Svensson? Effekter av flyktinginvandring på svenskföddas flyttbeteende

Sammanfattning av Rapport 2018:15

Invandringen till Sverige har gjort att befolkningen både ökat i storlek och fått en förändrad sammansättning. År 2018 är andelen utlandsfödda 18 procent, och under de senare årtiondena har ökningen i denna andel drivits främst av invandring från länder utanför Europa. I denna rapport studerar vi hur den ökade invandringen, och specifikt flyktinginvandringen, påverkat svenskföddas flyttbeteenden. Förutom att undersöka hur flyttbeteenden påverkas, analyserar vi även varför. Vi finner överlag väldigt små effekter på flyttbeteendet; vissa svenskfödda lämnar visserligen sitt grannskap till följd av ökad invandring, men nettoeffekten av ut- och inflyttningen är inte statistiskt skild från noll. Vidare finner vi att i den mån vissa svenskfödda flyttar, är det på grund av den förändrade socioekonomiska sammansättningen som följer av invandringen, snarare än en förändrad etnisk sammansättning. Med andra ord finner vi att ”rik och välutbildad” vill bo med ”rik och välutbildad” snarare än att ”Svensson vill bo med Svensson”.


Publicerad av:

Ali Ghooloo

Senast uppdaterad:

2018-10-12