Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetsmarknadsetablering av nyanlända lågutbildade flyktingar

Sammanfattning av Rapport 2020:21

I den här rapporten utvärderar vi en insats vars mål är att höja sysselsättningen för nyanlända lågutbildade flyktingar. Insatsen består av tre huvudsakliga komponenter: (1) intensiv språkundervisning, (2) arbetspraktik med handledare och (3) matchning till arbetsplats. Två saker är särskilt utmärkande för insatsen. För det första är intensiteten i aktiviteterna genomgående mycket hög. För det andra har efterfrågesidan på arbetsmarknaden varit involverad i utformandet och genomförandet av insatsen. Studien bygger på ett randomiserat experiment där 70 av 140 nyanlända fick ett erbjudande om att delta. Våra resultat visar att de som deltar i genomsnitt har 15 procentenheter högre sysselsättning under det första året efter insatsen.

Läs den engelska forskningsrapportenLabor market integration of low-educated refugees

Publicerad av:

Sofia Malmer

Senast uppdaterad:

2020-11-27