Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2011-04-20 Arbetslösa socialbidragstagare deltar mer sällan i arbetsmarknadspolitiska program

Hälften av de som får försörjningsstöd (socialbidrag) är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. En ny IFAU-rapport visar bland annat att de inte deltar i Arbetsförmedlingens program lika ofta som dem med a-kassa.

Ungefär hälften av mottagarna av ekonomiskt bistånd är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. De är i allmänhet längre från arbetsmarknaden än övriga inskrivna vid förmedlingen. Bidragstagarna är yngre, har lägre utbildning och är oftare födda utanför västvärlden. De hittar också i lägre utsträckning ett arbete jämfört med övriga grupper. Samtidigt deltar denna grupp i lägre utsträckning i Arbetsförmedlingens program, till exempel i jobb- och utvecklingsgarantin. Även om man tar hänsyn till andra skillnader mellan grupperna är sannolikheten att delta i ett program nästan 15 procentenheter lägre i gruppen som enbart har försörjningsstöd, jämfört med dem som har a-kassa.

– Varför det är så vet vi inte, säger Eva Mörk som skrivit rapporten. En möjlig förklaring är att gruppen i stället deltar i kommunala aktiviteter. Problemet är att vi vet väldigt lite om dessa kommunala program. Den lilla forskning som finns som jämför kommunala och statliga arbetsmarknadspolitiska insatser finner dock att de statliga insatserna fungerar bättre för att få arbetslösa i arbete, fortsätter hon.

Vad kan man göra för arbetslösa biståndstagare?

Många åtgärder har använts för att försöka öka sysselsättningen bland personer med försörjningsstöd. Det verkar som om program som kombinerat utbildning med subventionerad anställning hjälper deltagarna att hitta jobb. Krav på aktivering verkar också fungera avskräckande för ungdomar. Att göra det mer lönsamt att arbeta under pågående bidrag och undanta viss inkomst från biståndsprövningen verkar däremot inte minska bidragstagandet.

Individer riskerar att hamna mellan stolarna

Ansvaret för arbetslösa biståndstagare delas mellan kommunernas socialtjänst och Arbetsförmedlingen.

– Det finns en risk att detta leder till att individer faller mellan stolarna, fortsätter Eva Mörk. Uppdelningen kan också leda till dubbelarbete då flera aktörer gör liknande saker. Än så länge saknas dock empiriska belägg för att ökad samverkan mellan aktörerna verkligen leder till bättre utfall för arbetslösa, påpekar hon.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.

Läs mer


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Publicerad:

2011-04-19