Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2014-06-18 Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden

Lärare med erfarenhet, högskoleexamen, fast anställning, god social förmåga och högre inkomst stannar i hög grad i läraryrket. Men en försämring av elevernas förkunskaper får lärarna att byta skola. Det visar en ny IFAU-rapport.

Rapportförfattarna studerar hur de som arbetar som lärare på högstadie- och gymnasieskolor rör sig på arbetsmarknaden, både inom och ut från läraryrket. Under 1996–2005 bytte i genomsnitt 12,5 procent av de studerade lärarna arbetsplats varje år. Rörligheten ökade något under perioden.

Rörligheten var högre bland de tillfälligt anställda, både inom och ut ur yrket. Även de som hade arbetat som lärare en kortare tid, hade lägre inkomst, sämre social förmåga och saknade högskoleexamen var rörligare.

– Slutsatsen är att högkvalitativa mer etablerade lärare oftare stannar i yrket, säger Sara Martinson.

Elevernas förkunskaper påverkar lärarnas rörlighet

Elevernas förkunskaper tycks påverka lärarnas rörlighet, framförallt mellan skolor. Rapportförfattarna studerar en reform med betygsintagning istället för närhetsintagning vid Stockholms stads gymnasieskolor år 2000. De finner att lärarna lämnade skolor som fick många nya elever med låga förkunskaper (mätt som betyg i årskurs 9), och i högre utsträckning stannade i skolor där det började många elever med goda förkunskaper.

– Lärarna tycks reagera starkast på elever med de sämsta förkunskaperna. Rörligheten ökade mer än dubbelt så mycket på skolor som fick elever med de allra lägsta betygen jämfört med elever som hade något bättre betyg, fortsätter Sara Martinson.

Data och metod

I rapporten studeras hur drygt 121 000 lärare som arbetade på svenska högstadie- och gymnasieskolor 1996–2007 rörde sig mellan lärarjobb och ut ur yrket. Lärarna var 24–59 år gamla. Dels studeras samband mellan lärares rörlighet och bakgrundsegenskaper med hjälp av regressioner, dels görs en effektstudie där lärarrörligheten i Stockholms stad jämförs före och efter en reform av antagningssystemet. De data som ligger till grund för rapporten har hämtats från lärarregistret, elevregistren, befolkningsregistret samt de militära mönstringsregistren.

Rapporten är en sammanfattning av IFAU:s Working paper 2014:13, 2014:14 och 2014:15.

Kontaktinformation

För mer information kontakta Sara Martinson på 018-471 70 91 alternativt sara.martinson@ifau.uu.se eller Krzysztof Karbownik på krzysztof.karbownik@northwestern.edu (på engelska).

Läs mer


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Publicerad:

2014-06-17