Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden

Författare: Krzysztof (Chris) Karbownik, Och Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:11

I den här rapporten studerar vi lärares rörlighet på arbetsmarknaden. Mer pre­cist studeras hur de som var 24–59 år gamla och arbetade som högstadie- eller gymnasielärare under 1996–2007 rörde sig inom och ut ur yrket. Vi finner att tillfälligt anställda lärare och lärare som saknar universitets- eller högskole­examen lämnar yrket i störst utsträckning, och att lärare med universitets­examen och erfarenhet oftare stannar. Lärarna dras till skolor där eleverna har goda förkunskaper mätt som betyg, och lämnar i något större utsträckning skolor med ett stort inflöde av elever med låga förkunskaper. Däremot tycks inte lärarna lämna skolor med en hög andel utrikes födda elever.

Rapporten är en sammanfattning av IFAU:s Working paper 2014:13, 2014:14 och 2014:15.