Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2017-03-27 Rätt att inte låta arbetslöshet i utlandet kvalificera för arbetsmarknadspolitiska program

Det är i linje med EU-rätten att arbetslösa EU-medborgare inte får räkna arbetslöshet i annat land för att kvalificera sig till de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Det finner forskare vid Umeå universitet i en ny IFAU-rapport.

Arbetssökande från andra EU-länder har enligt EU-reglerna rätt till likabehandling, oavsett om de tidigare arbetat i landet eller inte.  

I Sverige har arbetslösa EU-medborgare rätt till Arbetsförmedlingens allmänna service. De som skriver in sig på Arbetsförmedlingen kan dock inte räkna arbetslöshet från andra länder för att kvalificera sig till arbetsmarknadspolitiska program som jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin. Rapportförfattarna är intresserade av om detta strider mot EU:s krav på fri rörlighet och likabehandling.

Genom att studera lagstiftningen och EU-domstolens praxis finner forskarna att de svenska reglerna vid en prövning skulle vara förenliga med den praxis som EU-domstolen utvecklat, då det är möjligt att kräva någon form av anknytning av den som gör anspråk på en förmån.

– Att vara inskriven vid just den svenska Arbetsförmedlingen är ett rimligt krav på sådan anknytning, säger Örjan Edström som är en av flera forskare bakom rapporten. Även de krav som finns på jobbsökande och deltagande i olika aktiviteter är rimliga utifrån resonemanget.

Rätt till ersättning i garantiprogrammen

De EU-medborgare som skriver in sig vid Arbetsförmedlingen och kvalificerar sig till garantiprogrammen har rätt till ekonomisk ersättning. Individen måste dock kunna styrka att han eller hon söker arbete och verkligen har möjlighet att få en anställning.

– Även här följer Sverige EU-rätten och betalar ut ersättning till de som deltar i garantierna utan att tidigare ha jobbat i Sverige, säger Örjan Edström. Det följer EU-domstolens praxis att arbetstagare har rätt till vissa sociala förmåner av det här slaget, givet att de faktiskt har en sorts anknytning till den arbetsmarknad där de söker pengarna, till exempel att de sökt arbete där under en viss tid.

Kontaktinformation

Rapportförfattarna är verksamma vid juridiska institutionen på Umeå universitet.

Vill du veta mer, kontakta Örjan Edström på telefon 090-786 6942, eller e-post orjan.edstrom@umu.se

Läs mer


Publicerad av:

Monica Fällgren

Publicerad:

2017-03-27